Lerpuds

Lerpuds anvendt på vægge og lofter er yderst velegnet i boliger og til det generelle byggeri.
Ler består hovedsagelig af nedbrudte bjergarter typisk med et større indhold af kalium. magnesium, jern. I mange lertyper optræder der også store mængder af kulpatikler. Sammensætningen af disse materialer/metaller har store positive konsekvenser på indeklimaet når man anvender det på overflader indendøre.
Er du i tvivl om det er lerpuds du skal anvende til dit byggeprojekt? – Så læs artiklen nedstående under produkterne. 

Her får du nemlig mere viden om hvad lerpuds helt konkret er, hvad fordelene ved at anvende disse produkter. Under de enkelte prudukter kan du læse hvilke type arbejde/underlag du bruger pudserne samt hvor langt produkterne rækker. 

Læs mere under produkterne. 


Hvad er lerpuds?

Lerpuds er et naturprodukt, meget lignende kalk. Ler udskiller sig blandt andet ved at være bedre til at optage og afgive fugt. Faktisk er ler hele 40% bedre til at optage og afgive fugt end kalk er det. Lerpudsen er fantastisk evne til buffe fugt hvilket giver fugtstabilitet ift. indeklimaet. Dette betyder praktisk talt at du kan slippe af med kondens og derved forebygge eller helt eliminere chancerne for skimmelsvamp på udsatte steder som gamle huse med kuldebroer i konstruktioner, vinduer osv. Man kan sige at lerpuds er den mest miljøvenlige puds, da den ikke gennemgår brænding eller andre komplekse processer i forarbejdningen til det færdige produkt og dermed udleder meget lidt co2.

 

 

Du kan anvende lerpuds på alle overflader og typisk kan du faktisk spare et trin eller to i processen. Med lerpuds er det nemlig ikke nødvendigt at sætte gips op, spartle og male. Der er mange måder at opbygge lerpuds på som afhænger af konstruktionsopbygning, underlag og det færdige look. Typisk sparer man tid på omfattende spartlearbejde da man enten bruger 10 – 15 mm grundpuds eller en 2- 3 mm tyndpuds som efterfølgende kan lermales, farvepudses eller farvespartles på.

Lerpuds kan benyttes i alle scenarier, hvad enten om du nybygger, renovere eller bygger til. De mest grønne og inde klimatiske fordele kommer dog selvsagt bedst til udtryk ved nybyggeri, hvor bæredygtighed er tiltænkt hele vejen rundt om projektet.
Dermed ikke sagt, at en renovering med lerpuds, ikke vil give målbare og sundhedsmæssige resultater, for det vil det bestemt også.

 

Brandmæssige egenskaber ved lerpuds

Lerjord er klassificeret jf. DIN 4102 som 'ubrandbart materiale' 

Ved brandtest er det påvist at leroverflader med en massefylde på >1200 kg/m3 er klassificeret som 'ubrandbart materiale' 

 

Bygningsreglement 2018, BR-18, Kapitel 5, vejledning: Præaccepterede løsninger - Enfamiliehuse


Der er særskilte regler for enfamiliehuse, og vejledningen anfører en række præaccepterede løsninger.

 

- Indvendige væg- og loftoverflader i alle boliger skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning].


- Mod et uudnyttet tagrum skal væg- og loftbeklædninger udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse Ds2, d2 [klasse B materiale]. Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en densitet, som er mindre end 300 kg/m³.


- Mod stråtag skal vægge og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres mindst som
bygningsdel klasse REI 30.

 

Definasion på beklædningsklasser 

 

Klasse A materialer er forenklet sagt materialer der brænder dårligere end træ.Klasse B materialer ermaterialer der brænder som træ.

Ubrændbare materialer A2-s1,d0

Klasse A materialer B-s1,d0

Klasse B materialer D-s2,d2

Lerpuds og indeklima

Lerpuds er et bæredygtigt og letanvendeligt produkt. Produktet er til dig der har en særlig interesse i at have et sundt indeklima.
Lerpuds kraftig medvirkende til et sundt miljø i hjemmet og dermed en vigtig faktor i et lykkeligt familieliv. 

Et sikkert og naturligt indeklima er særligt vigtigt for vores børn, da de er mere modtagelige overfor konsekvenserne ved et dårligt indeklima.
Generne ved et dårligt indeklima kan være mange og skal absolut tages alvorligt, da det i værste tilfælde kan hæmme dine børns vækst. Dog er dette kun i yderst sjældne tilfælde.  

Derudover er lerpuds det helt rigtige produkt for dig hvis du selv, eller en i familien døjer med astma, eller andre lungesygdomme. Lerpuds er nemlig så godt for indeklimaet, at det i samspil med andre allergivenlige tiltag, vil kunne forbedre, og i visse tilfælde uafhængigøre patienten for medicinering.

Der er absolut ingen bivirkninger for indeklimaet når man benytter lerpuds, hvilket i sig selv er en win/win og det bliver bedre endnu.

Symptomer på dårligt indeklima:

• Irritation af øjne, næse og svælg
• Hoste, hæshed og hvæsende vejrtrækning
• Tørre slimhinder og hudirritationer
• Kløe og overfølsomhedsreaktioner
• Træthed og koncentrationsbesvær
• Kvalme og svimmelhed

Miljøet er helt vild med lerpuds

Udover at lerpuds, som nævnt, et par gange, er godt for dit indeklima. Så er lerpuds også det mest miljørigtige valg. Det skyldes at lerprodukterne er et naturmateriale. Det vil altså sige, at der ikke benyttes farlig og/eller skadelig kemi for at producere produkterne og derudover er leret også særligt velegnet til at temperaturstabilisere dit hjem.
Man kan vel egentlig kalde lerpuds for byggeriets mest miljørigtige overfladebehandling.

Udover dette, så er leren også utrolig god til at optage affaldsstofferne i luften. Og ligesom med fugtreguleringen, nævnt ovenfor, så er det ikke bare små mikroskopiske forskelle. I stedet er det tal man faktisk kan måle på.

Når vi snakker om absorberingen af affaldsstoffer, så viser et studie lavet i Tyskland, på en hospitalsstue, at ved et lag lerpuds på blot 1,5cm, resulterede i en formindskning på mellem 60 – 90% af de forskellige målte affaldsstoffer i luften. Det er altså tal der er værd at føle på, når man ser denne formindskning i sammenhæng med hvor stor en indvirkning det har på vores generelle sundhed og ikke mindst miljøet.

Støv og luftpartikler

Modsat plastikmaling så danner ler ikke en statisk ladet overflade. Det er ret vigtigt, for når man kigger på støv og luftpartikler i forhold til indeklima så er det vigtig at de falder til ro på gulvet så de kan støvsuges væk, i stedet for at blive holdt aktive i et statisk ladet miljø skabt af blandt andet plastikmalede overflader.

 

Ler har en afskærmende effekt af elektrosmog

En af de andre fordele ved at anvende lerpuds er det faktum, som overskriften har afsløret, at leret har en afskærmende effekt for elektrosmoggen da leren er mineralsk, hvilket betyder at indholdet af finmetalpartikler er med til at afskærme for elektrosmoggen.
Og sidder du nu og tænker hvad er elektrosmog? Så kommer der her en forklaring.
Elektrosmog er et udtryk for elektromagnetiske felter. Smoggen kommer blandt andet fra mobilmaster, højspændingsledninger, computere, mobiltelefoner, TV og mikrobølgeovne. Elektrosmog er altså næsten umuligt at undgå i dagens Danmark, da vi næsten alle ejer en eller flere ting der udskiller disse elektrosmogger. Men det kan være en god ide at begrænse påvirkningen, da den er usundt for menneskers biologiske balance at blive påvirket af de magnetiske stråler. Det er blandt andet medvirkende til, at hjernens styrende kommandoer ikke bliver ledet korrekt videre og det skaber fejlstyringer i vores krop. Derudover påvirker strålingen også vores cellestofskift, som i værste tilfælde kan lede til organfejl.
Du har måske også hørt om, at det ikke er en god ide at tage din mobil med ind i seng, og begrænse fjernsynet til stuen? – Dette er for at undgå elektrosmog. De mere udbredte konsekvenser ved elektrosmog er nemlig forstyrret søvn, hovedpine og lavere energi niveau. Derudover kan du også risikere at udvikle tinnitus og i de mere sjældnere tilfælde faktisk også depression.
Denne eksponering kan derfor risikere at have en konsekvens, især når det gælder vores kære små da de er mere modtagelige overfor strålingen da deres hjerne ikke er færdigudviklet før de er 18 år gammel. Vælger du at anvende lerpuds fra Claytec går det ind og blokerer samt skærmer af for elektrosmog.

Ulemper ved anvendelse af lerpuds

Nu har vi rundet nogle af de gode effekter ved lerpuds, men der er også lige et par ting du skal have i mende, når du vælger at bygge med ler. Ler kan ikke tåle rendende vand, hvilket indebære at det skal kalkes eller males, hvis du benytter det udendørs eller i våde rum som f.eks. badeværelser.
Det kan derfor ikke anbefales at bruge ler i selve brusezonen på badeværelset, men når kommer til resten af badeværelset har lerpudsen en fantastisk evne til at absorbere spidsbelastningen fra vanddampen.

Ler er ligeledes mere modtagelig overfor stød og slag, end f.eks. beton er. Det kan i værste fald resultere i skrammer og småhuller i vægge og lofter. Det er dog muligt at man ved hjælp af lerhærder fra claytec kan ophærde overfladen som man forstøver på. Dette vil gøre overfladerne langt mere robuste, uden det begrænser åndbarheden betydeligt.

Vedligeholdelse af lerpuds

En dejlig ting ved lerpuds er at det ikke hærder op. Dette betyder at man til hver en tid kan lave reparation af skader på leroverfladen. Små skrammer kan klares med en forstøver med almindeligt vand og en skuresvamp, hvor man tilfører lidt vand og så trækker man forsigtigt rundt i det område med svampen hvor der er en skræmme. Er det derimod et større hak der skal laves så skal man tilføre lidt nyt ler i hakket op. Her røres der lidt ler op først og derefter skal hakket fugtes med forstøveren, hvorefter man så fylder hullet med en lille spartel og derefter med bruger svampen (evt. med lidt mere vand). Det at man kan lokal reparere uden at man skal lave hele væggen om er en stor fordel.

Afrunding

For os i Bygsyndt er det en målsætning at gøre ler til en standardhyldevare i Danmark. Med Claytec har vi nok verdens førende producent inden for lerprodukter som hele tiden udvikler nye geniale produkter i meget høj kvalitet. Claytec har da også med DIN-certificeringerne sat en ny standard for kvalitet, hvor man i Tyskland betragter ler som et moderne byggemateriale på lige fod med andre almindelige byggematerialer.      

Ovenstående taget i betragtning og ikke mindst set fra et sundheds og -miljømæssigt synspunkt, så kan det i vores optik ikke andet end at betale sig at nybygge, renovere eller tilbygge med ler og lerpuds.
Derudover er prisen oftest billigere hvis du nybygger med bæredygtige materialer, frem for traditionelle materialer. Dog skal det nævnes at renoveringer med ler, i nogle tilfælde vil være dyre end renoveringer hvor du anvender andre materialer. Det er dog i den sammenhæng vigtigt at nævne at på trods af den prisforskel der måtte være ligeledes vil være en betydelig merværdi til at opveje det hvis du vælger at anvende lerpuds fremfor andre alternativer til byggematerialer. Ved anvendelse af ler vil du have en oplevelse af en højere kvalitet, da materialet har flere vigtige evner afgørende for indeklima og et sundt miljø.

Afslutningsvis er der bare tilbage at sige, at såfremt du sidder tilbage med spørgsmål vedrørende lerpuds eller grønt byggeri i det hele taget. Så er du meget velkommen til at kontakte os, til en uforpligtende snak om dit næste projekt.

 

Læs mere om ler på Wikipidia: https://da.wikipedia.org/wiki/Ler